Om föreningen

Kulturföreningen Posörerna verkar för svensk musik. Föreningens ändamål är att bedriva kulturfrämjande verksamhet inom musik i syfte att öka allmänhetens kännedom och intresse för den svenskspråkiga musiken. Verksamheten skall bedrivas genom musikaliskt utövande inom vad som ryms inom det svenskspråkiga musikaliska fältet, samt evenemang och tillställningar som främjar föreningens ändamål.