LitenbildBokningar

Bokningar sköts i första hand av Christoffer Lindberg på Piraten 0704-56 69 53 eller via email coffemusic@icloud.com

Bokningar kan också göras direkt via email till posorerna@live.se

Ekonomi & fakturor

Frågor om ekonomi och fakturor hanteras av Björn Ottosson 0703-37 60 16 eller via email posorerna@live.se

Organisationsnr: 802496-6197
Bankgironr: 5030-4732
Föreningen är godkänd för F-skatt

Styrelsen

Ordförande: Christian Lindberg
Kassör: Björn Ottosson
Sekreterare: Thomas Gustafsson
Ledamot: Christoffer Lindberg
Ledamot: Christer Sosa
Ledamot: Leif Almqvist

Styrelsen kontaktas via email posorerna@live.se