Kulturföreningen Posörerna

Föreningens ändamål är att bedriva kulturfrämjande verksamhet inom musik i syfte att öka allmänhetens kännedom och intresse för den svenskspråkiga musiken.